Tehnički preduvjeti korištenja Tehnički preduvjeti korištenja

 • Java radno okruženje (JRE) minimalne verzije 8u111,
  • verziju Java radnog okruženja možete provjeriti ovdje,
 • CEZIH korijenski certifikat (instalacija: dvoklik na preuzetu datoteku -> Instaliranje certifikata -> Dalje -> Dalje -> Završi),
 • USB priključak i/ili čitač pametnih kartica, ovisno o tipu kriptografskog uređaja koji se koristi,
 • Programska podrška za rad s kriptografskim uređajem:
  • za pametnu karticu HZZO-a potrebno je instalirati AKDSHCard programsku podršku,
  • za druge kriptografske uređaje potrebno je instalirati programsku podršku prema uputi izdavatelja uređaja,
 • Najnovija inačica Web preglednika, s uključenom podrškom za JavaScript.

Od 01. rujna 2015. godine Google Chrome preglednik ne podržava pokretanje Java dodataka pa Vas molimo da koristite neki drugi preglednik za prijavu u sustav.