Tražilica

Odaberi naselje

v

Odaberi djelatnost

v

Pretraga po prezimenu doktora (minimalno 4 slova)
NAPOMENE

1. Doktori koji i imaju sklopljen ugovor sa Zavodom mogu biti u statusu zaposlenika doma zdravlja (DZ) ili u statusu privatnog zdravstvenog radnika u koncesiji (K)

2. Ugovorni doktori koji su odabrali novi model ugovaranja (potpisnici novog modela) nude svojim pacijentima dodatne mogućnosti i to kroz rad u skupnoj praksi (K) ili savjetovalištu (DZ), provođenje preventivnih programa i dodatne aktivnosti označene zvjezdicama (*) te omogućavaju praćenja kvalitete njihova rada. Zavod za doktore koji rade po starom modelu ugovaranja (nepotpisnici novog modela) nema mogućnost praćenja navedenih parametara.

Rezultati pretrage

Promijenite kriteriji pretrage jer trenutni kriteriji ne zadovoljava niti jedan podatak u bazi.