Opći uvjeti

Ovdje navedeni uvjeti korištenja informacijskih resursa Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici informacijskih resursa Zavoda. Molimo Vas upoznajte se s ovim uvjetima kako bi izbjegli eventualne nesporazume i posljedice u svezi istih. Svako korištenje informacijskih resursa Zavoda uvjetovano je poštivanjem općih uvjeta pristupa i korištenja koji su dolje navedeni.

Prava i obveze, te odgovornosti Zavoda utvrđene su Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju te Statutom Zavoda. Pored poslova obveznog zdravstvenog osiguranja Zavod provodi i dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje prema odredbama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju za pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Ovaj informacijski resurs dio je nastojanja Zavoda da se s osiguranim osobama uspostavi otvorena i kvalitetna komunikacija. Cilj nam je na što jednostavniji, brži i pregledniji način korisnicima dati kvalitetne i precizne informacije iz djelokruga rada Zavoda.

Zavod se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika te će podatke korisnika koristiti i obrađivati isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja što kvalitetnijeg pružanja usluga.

Prihvaćanjem ovih uvjeta korisnik ujedno daje suglasnost i privolu da ga se putem sredstava elektroničke komunikacije kontaktira te da prima materijale i obavijesti Zavoda. Zavod nije odgovoran za sadržaje vanjskih izvora.