Korisnička podrška

Ova e-usluga je namijenjena fizičkim osobama, osiguranim osobama Zavoda, i omogućuje podnošenje zahtjeva za izdavanjem Europske kartice zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: EKZO).

Pod pojmom EKZO podrazumijevamo besplatnu karticu koja Vam u državama članicama EU omogućava korištenje zdravstvenih usluga koje su s medicinskog gledišta nužne, uzimajući u obzir prirodu usluga i dužinu očekivanog boravka, a kod ugovornih pružatelja zdravstvenih usluga.

Temeljem EKZO, osigurana osoba Zavoda, koja se za vrijeme svog privremenog boravka na području druge države članice EU iznenada razboli, ozlijedi ili doživi nesreću, ima pravo koristiti zdravstvenu zaštitu koja se ne može odgoditi do njezinog planiranog povratka u Hrvatsku, a na teret sredstava Zavoda.

Više informacija potražite ovdje.

Usluga je dostupna 7 dana u tjednu od 0-24 sata iz Vašeg ureda ili doma. Pomoć u radu s e-uslugom i tehničku podršku korisnicima zatražite elektroničkom poštom na: nias@hzzo.hr ili postavite pitanje na Pitanja i odgovori.